Merací rozsah Presnosť ± 1 digit Rozlíšenie Odezvat t90

Teplota (spaliny)

0,0 … 400,0 °C ± 1 °C (0,0 ... 100,0 °C)
± 1,5 % z nam.hodn. ( > 100 °C)
0,1 °C < 50 s

Teplota (teplota v okolí)

-20 … +100,0 °C ± 1 °C 0,1 °C < 50 s

Meranie ťahu

-20,00 … +20,00 hPa ± 0,03 hPa (-3,00 ... +3,00 hPa)
± 1,5% z nam.h. (zvyšok rozsahu)
0,01 hPa  

Meranie tlaku

-40,00 ... +40,0 hPa ± 0,5 hPa 0,1 hPa  

Meranie O2

0,0 ... 21,0 obj.% ± 0,2 obj. % 0,1 obj. % 30 s

Meranie CO
(bez kompenzácie H 2)

0 ... 4000 ppm ± 20 ppm (0 ... 400 ppm)
± 5 % z nam.hodn. (401 ... 2000 ppm)
± 10 % z nam.hodn. (2001 ... 4000 ppm)
1 ppm 60 s

Meranie CO v okolí

0 ... 4000 ppm ± 20 ppm (0 ... 400 ppm)
± 5 % z nam.hodn. (401 ... 2000 ppm)
± 10 % z nam.hodn. (2001 ... 4000 ppm)
1 ppm 60 s

Účinnosť (Eta)

0…120 %   0,1 %  

Komínová strata

0 … 99,9 %   0,1 %  

Všeobecná technická dáta

Skladovacia teplota

-20 ... +50 °C

Prevádzková teplota

-5 … +45 °C

Napájanie

akumulátor: 1500 mAh, síť 5V/1A

Pamäť

bez pamäte

Displej

2-riadkový displej s podsvietením

Hmotnosť (so sondou)

cca 700 g

Rozmery

201 x 83 x 44 mm

Záruka

Merací prístroj, odberová sonda, senzory: 24 mesiacov; termočlánok: 12 mesiacov; akumulátor: 12 mesiacov