Merací rozsah Presnosť ± 1 digit Rozlíšenie Odozva t90

Teplota

-40 ... +1200 °C ±0,5 °C (0,0 ... +100,0 °C)
±0,5% z nam.hodn. (zvyšok rozsahu)
0,1 °C
(-40 ... +999,9 °C)
1 °C
(zvyšok rozsahu)
 

Meranie ťahu

-9,99 hPa ... +40,00 hPa ±0,02 hPa o.
±5% z nam.hodn. (-0,50 ... +0,60 hPa)
±0,03 hPa (+0,61 ... +3,00 hPa)
±1,5% z nam.hodn. (+3,01 ... +40,00 hPa)
(platí vyššia hodnota)
0,01 hPa  

Meranie tlaku

0 ... 300 hPa ±0,5 hPa (0,0 ... 50,0 hPa)
±1% z nam.hodn. (50,1 ... 100,0 hPa)
±1,5% z nam.hodn. (zvyšok mer. rozsahu)
0,1 hPa  

Meranie O2

0 ... 21 obj.% ± 0,2 obj. % 0,1 obj. % < 20 s

Meranie CO 
(bez kompenzácie H 2)

0 ... 4000 ppm ±20 ppm (0 ... 400 ppm)
±5% z nam.hodn. (401 ... 2000 ppm)
±10% z nam.hodn. (2001 ... 4000 ppm)
1 ppm < 60 s

Meranie CO 
(s kompenzáciou H 2)

0 ... 8000 ppm zobrazovaný rozsah 8000 ... 30.000 ppm (automatické riedenie) ±10 ppm o. ±10% z nam.hodn. (0 ... 200 ppm)
±20 ppm al. ±5% z nam.hodn. (201 ... 2000 ppm)
±10% z nam.hodn. (2001 ... 8000 ppm)
1 ppm < 60 s

Len testo 330-2 LL meranie CO (s kompenzáciou H2) meranie tuhých paliv

0 ... 30.000 ppm ±100 ppm (0 ... 1000 ppm)
±10% z nam.hodn. (1001 ... 30.000 ppm)
1 ppm  

Účinnost (Eta)

  0 ... 120% 0,1 %  

Komínová ztráta

  0 ... 99,9% 0,1 %  

Určenie CO 2
digitálny výpočet 
z O 2

zobrazovaný rozsah
0 ... CO 2 max
± 0,2 obj. % 0,1 obj.% < 40 s

Možnosť merania CO low

0 ... 500 ppm ±5 ppm (0 ... 100 ppm)
±5% z nam.hodn. (101 ... 2000 ppm)
±10% z nam.hodn. (2001 ... 3000 ppm)
0,1 ppm < 30 s

Možnosť merania NO

0 ... 3000 ppm ±5 ppm (0 ... 100 ppm)
±5% z nam.hodn. (101 ... 2000 ppm)
±10% z nam.hodn. (2001 ... 3000 ppm)
1 ppm < 30 s

Meranie CO v okolí 
(so sondou CO)

0 ... 500 ppm ±5 ppm (0 ... 100 ppm)
±5% z nam.hodn. (>100 ppm)
1 ppm cca 35 s

Meranie úniku plynu pre horľavé plyny (so sondou na vyhľadávanie úniku plynu)

zobrazovaný rozsah 
0 ... 10.000 ppm
CH 4 / C 3 H 8
optický signál (LED); akustický signál pomocí bzučiaku   < 2 s

MeranieCO 2 v okolí 
(so sondou CO 2 v okolí)

0 ... 1 obj. %
0 ... 10.000 ppm
±(50 ppm ±2% z nam.hodn.) (0 ... 5000 ppm)   cca 35 s

NOlow

0 ... 300 ppm ±2 ppm (0 ... 39.9 ppm)
±5% z nam.hodn. (40 ... 300 ppm)
0,1 ppm < 30 s

Všeobecné technické údaje

Skladovacia teplota

-20 ... +50 °C

Prevádzková teplota

-5 … +45 °C

Napájanie

blok akumulátorov 3,7 V/2,6 Ah; sieťový zdroj 6 V/1,2 A blok akumulátorov 3,7 V/2,6 Ah; sieťový zdroj 6 V/1,2 A

Pamäť

500 000 nameraných hodnôt

Displej

grafický barevný displej 240 x 320 pixelů

Hmotnosť (so sondou)

600 g (bez akumulátoru)

Rozmery

270 x 90 x 65 mm

Záruka

prístroj/sonda/senzory(O2, CO) 48 mesiacov
; senzory NO, COlow 24 mesiacov
termočlánok a akumulátor 12 mesiacov