Měřící rozsah Přesnost Rozlišení Odezva
Měření O2 0 ... 25 Vol. ±0.2 Vol. % 0.01 Vol. % t90<20s
 
Měření COlow 
(s kompenzací H2)
0 ...10.000 ppm ±10 ppm nebo ±10% znam.h. (0 ... 200 ppm)
±20 ppm nebo ±5% znam.h. (201 ... 2.000ppm)
10% z nam.h.(2.001 ... 10.000 ppm)
1 ppm t90<40s
Měření CO 
(s kompenzací H2)
0 ... 500ppm ±10 ppm nebo ±10% znam.h. (0 ... 200 ppm)
±20 ppm nebo ±5% znam.h. (201 ... 2.000ppm)
10% z nam.h.(2.001 ... 10.000 ppm)
0.1 ppm t90<40s
Měření NO 0 ... 3.000 ppm ±5 ppm (0 ... 99 ppm)
±5% z nam.h.(100 ...1.999 ppm)
±10% z nam.h. (2.000... 3.000 ppm)
1 ppm t90<30s
Měření NOlow 0 ... 300ppm ±2 ppm (0 ... 39.9 ppm)±5% z nam.h. 
(zbytekrozsahu)
0.1 ppm t90<30s
Měření NO2 * 0 ... 500 ppm ±10 ppm (0 ... 199 ppm)
±5% z nam.h. (zbytek rozsahu)
0.1 ppm t90<40s
Měření SO2* 0 ... 5.000 ppm ±10 ppm (0 ... 99 ppm)
±10% z nam.h. (zbytekrozsahu)
1 ppm t90<40s
Měření teploty
sonda typu K (NiCR-Ni)
-40 ...+1.200 °C ±0.5 °C (0 ... +99 °C)
±0.5 % z nam.h.(zbytek rozsahu)
0.1 °C  
Měření tahu -40 ... +40 hPa ±0.03 hPa (-2.99 ...+2.99 hPa)
±1.5 % z nam.h. (zbytekrozsahu)
0.01 hPa  
Měření diferenčního tlaku -200 ... 200 hPa ±0.5 hPa (-49.9 ... 49.9hPa)
±1.5 % z nam.h.(zbytek rozsahu)
0.1 hPa  
Měření absolutního tlaku 600...+1.150 hPa ±10 hPa 1 hPa  
Odvozené veličiny
Účinnost
Komín. ztráta 
Rosný bod spalin
0 ... 120 % 0.1 % 
0 ... 99.9 % 0.1 %
0 ... 99.9 °C
  0,1 %
0,1 %
0,1 °C
 
Výpočet CO2 (výpočet z O2) 0 ... CO2 max. ±0.2 Vol. % 0.1 Vol. % t90<40
Rozšíření měřícího rozsahu - Ředění jednotlivých senzorů faktorem 5 (standard)
Měření CO (s kompenzací H2)

 

Měřící rozsah
Přesnost
Rozlišení
700 ppm ... 50.000 ppm
±10 % z nam. h.(dostatečná chyba)
1 ppm

Měření CO (s kompenzací H2)

Měřící rozsah
Přesnost
Rozlišení
300 ppm ... 2.500 ppm
±10 % z nam. h.(dostatečná chyba)
0.1 ppm

Měření NO

Měřící rozsah
Přesnost
Rozlišení
500 ppm ... 15.000 ppm
±10 % z nam. h.(dostatečná chyba)
1 ppm

Měření NOlow

 
Měřící rozsah
Přesnost
Rozlišení
150 ppm ... 1.500 ppm
±10 % z nam. h.(dostatečná chyba)
0,1 ppm

Měření SO2*

Měřící rozsah
Přesnost
Rozlišení
500 ppm ... 25.000 ppm
±10 % z nam. h.(dostatečná chyba)
1 ppm
Ředění všech senzorů faktorem 2 (volitelné, obj. č. 0440 3350)
Měření O2 při zapnutém rozšíření měřícího rozsahu všech senzorů:
Měřící rozsah
Přesnost

Rozlišení
0 to 25 vol.%
±1 obj.% dodatečná chyba( 0 ... 4.99 obj.%)
±0.5 obj.% dodatečná chyba (5 to 25 obj.%)
0.01 obj%
Měření CO low  (s kompenzací H2) Měřící rozsah
Přesnost
Rozlišení
700 ppm ... 20.000 ppm
±10 % z nam.h. (dodatečná chyba)
1 ppm

Měření CO (s kompenzací H2)

Měřící rozsah
Přesnost
Rozlišení
300 ppm ... 1.000 ppm
±10 % z nam.h. (dodatečná chyba)
0.1 ppm

Měření NO

Měřící rozsah
Přesnost
Rozlišení
500 ppm ... 6.000 ppm
±10 % z nam.h. (dodatečná chyba)
1 ppm

Měření NOlow

Měřící rozsah
Přesnost
Rozlišení
150 ppm ... 600 ppm
±10 % z nam.h. (dodatečná chyba)
0.1 ppm

Měření NO2 *

Měřící rozsah
Přesnost
Rozlišení
200 ppm ... 1.000 ppm
±10 % z nam.h. (dodatečná chyba)
0.1 ppm

Měření SO2*

Měřící rozsah
Přesnost
Rozlišení
500 ppm ... 10.000 ppm
±10 % z nam.h. (dodatečná chyba)
1 ppm
Všeobecná technická data
Paměť Maximálně 100 adresářů 
Na adresář max. 10 měřících míst
Na měřící místo max. 200 protokolů
Max. počet protokolů je určen počtem adresářů nebo měřících míst

Řízené membránové čerpadlo

Průtok čerpadlem 0.6 l/min (regulované)
Délka hadice max. 7.8 m (odpovídá dvěma prodloužením hadice sondy)
max. přetlak spalin +50 mbar
max. podtlak spalin -200 mbar
Paliva definována uživatelem 10 defin. paliv vč. zkušebního plynu jako paliva

Hmotnost

960 g

Rozměry

283 x 103 x 65 mm

Skladovací teplota

-20 to +50 °C

Provozní teplota

-5 to +50 °C

Displej

grafický displej 160 x 240 pixelů

Napájení

blok akumulátorů 3.7 V / 2.4 Ah
síťový zdroj 6.3 V / 2 A

Pouzdro

TPE PC

Krytí

IP40

Záruka

Měřící přístroj: 2 roky (s výjimkou opotřebovávaných dílů, např. senzory, výměnný filtr senzorů
Akumulátory: 1 rok
Senzory: CO, NO, COlow, NOlow, NO2, SO2: 1 rok
O2: 1,5 roku