Měřící rozsah Přesnost Rozlišení Odezva
O2

0 ... +25 obj. %

±0.8% z k.h. 
(0... +25 obj. % O2)

0.01 obj. % O2 (0... +25 obj.%)

20 s

CO 
(s komp. H2)*

0 ... +10000 ppm

±5% z n.h. (+200... +2000 ppm)±10% z n.h.(+2001 ...+10000 ppm)
±10 ppm (0... +199 ppm)

1 ppm (0 ...+10000 ppm)

40 s

COlow 
(s komp. H2)*

0 ... +500 ppm

±5% z n.h. (+40... +500 ppm)
'±2 ppm (0 ...+39.9 ppm)

0.1 ppm 
(0... +500 ppm)

40 s
NO 0 ... +4000 ppm

±5% z n.h. (+100... +1999.9 ppm)±10% z n.h.(+2000 ... +4000 ppm)±5 ppm (0 ...+99 ppm )

1 ppm (0 ...+3000 ppm)

30 s
NOlow 0 ... +300 ppm

±5% z n.h. (+40... +300 ppm)±2 ppm(0 ...+39.9 ppm)

0.1 ppm (0... +300 ppm)

30 s
NO2 0 ... +500 ppm

±5% z n.h. (+100... +500 ppm)±5 ppm(0... +99.9 ppm)

0.1 ppm (0... +500 ppm)

40 s
SO2 0 ... +5000 ppm

±5% z n.h. (+100... +2000 ppm)±10% z n.h.(+2001 ... +5000 ppm)±5 ppm(0... +99 ppm)

1 ppm(0 ...+5000 ppm)

30 s
CO2 (IR) 0 ... +50 obj. %

±0.3 obj. % + 1% z n.h. (0 ...25 obj. % )±0.5 obj. % 
+ 1.5% z n.h. (>25 ... 50 obj. % )

0.01 obj. % (0 ... 25 obj. %)0.1 obj. %(>25 obj. % )

10 s
H2S 0 ... +300 ppm

±5% z n.h. (+40... +300 ppm)
±2 ppm (0 ...+39.9 ppm)

0.1 ppm (0 ...+300 ppm)

35 s
Účinnost 0 ... +120 %

 

0.1 % (0 ... +120%)

 
Komínová ztráta 0 ... +99.9 % qA  

0.1 % qA (-20 ...+99.9 % qA)

 
Výpočet CO2

0 ... CO2 max obj. % CO2

Vypočteno z O2 
±0.2 obj. %

0.01 obj. % CO2 40 s
Diferenční tlak 1 -40 ... +40 hPa

±1.5% z n.h. (-40... -3 hPa)±1.5% z n.h. (+3 ...+40 hPa)±0.03 hPa (-2.99 ...+2.99 hPa)

0.01 hPa (-40 ...+40 hPa)

 
Diferenční tlak 2 -200 ... +200 hPa

±1.5% z n.h. (-200... -50 hPa)±1.5% z n.h. (+50... +200 hPa)±0.5 hPa (-49.9 ...+49.9 hPa)

0.1 hPa (-200 ...+200 hPa)

 
Proudění 0 ... +40 m/s  

0.1 m/s (0 ... +40m/s)

 

Absolutní tlak (volitelný v případě senzoru IR)

-600 ... +1150 hPa ± 10 hPa 1 hPa  

Výpočet rosného bodu spalin

0 ... +99.9 °Ctd

 

0.1 °Ctd (0 ...+99.9 °Ctd)

 

Typ K (NiCr-Ni)

-200 ... +1370 °C ±0.4 °C (-100 ... +200 °C)
±1 °C (-200 ... +100.1 °C)
±1 °C (+200.1 ... +1370 °C)
0.1 °C (-200 ... +1370 °C)  

Typ S (Pt10Rh-Pt)

0 ... +1760 °C ±1 °C (0 ... +1760 °C) 0.1 °C (0 ... +1760 °C)  

Sonda okolní teploty (NTC)

-20 ... +50 °C ±0.2 °C (-10 ... +50 °C) 0.1 °C (-20 ... +50 °C)  
Ředění u jednotlivých senzorů s volitelným faktorem (x2, x5, x10, x20, x40)

CO
(s komp. H2)*

dle zvoleného faktoru ředění

±2 % z n.h.
(dodatečná chyba)

1 ppm  
COlow 
(s komp. H2)*
dle zvoleného faktoru ředění ±2 % z n.h.
(dodatečná chyba)
0.1 ppm  
NO dle zvoleného faktoru ředění ±2 % z n.h.
(dodatečná chyba)
1 ppm  
NOlow dle zvoleného faktoru ředění ±2 % z n.h.
(dodatečná chyba)
0.1 ppm  
SO2 dle zvoleného faktoru ředění ±2 % z n.h.
(dodatečná chyba)
1 ppm  
CxHy dle zvoleného faktoru ředění

±2 % z n.h.
(dodatečná chyba)

10 ppm  
Ředění všech senzorů (faktor 5)

CO
(s komp. H2)*

2500 ... 50000 ppm

±5 % z n.h. (dodatečná chyba) Rozs.tl.-100 ... 0 mbar na špičce sondy

1 ppm  
COlow 
(s komp. H2)*
500 ... 2500 ppm ±5 % z n.h. (dodatečná chyba) Rozs.tl.-100 ... 0 mbar na špičce sondy 0.1 ppm  
NO

1500 ... 20000 ppm

±5 % z n.h. (dodatečná chyba) Rozs.tl.-100 ... 0 mbar na špičce sondy 1 ppm  
NOlow 300 ... 1500 ppm ±5 % z n.h. (dodatečná chyba) Rozs.tl.-100 ... 0 mbar na špičce sondy 0.1 ppm  
SO2

500 ... 25000 ppm

±5 % z n.h. (dodatečná chyba) Rozs.tl.-100 ... 0 mbar na špičce sondy 1 ppm  
NO2

 

500 ... 2500 ppm ±5 % z n.h. (dodatečná chyba) Rozs.tl.-100 ... 0 mbar na špičce sondy 0.1 ppm  
H2S

 

200 ... 1500 ppm

±5 % z n.h. (dodatečná chyba) Rozs.tl.-100 ... 0 mbar na špičce sondy

0.1 ppm  
Technická data
Rozměr 330 x 128 x 438 mm
Hmotnost: 4800 g
Skladovací teplota: -20 ... +50 °C
Provozní teplota: -5 ... +45 °C
Materiál pouzdra: ABS
Paměť: 250 000 naměřených hodnot
Napájení: síťový zdroj AC 90V ... 260V (47 ...65 Hz)
Vstup napájení DC: 11V ... 40V
Max. prachové zatížení: 20 g/mł prachu ve spalinách
Výpočet rosného bodu: 0 až 99 °C td
Max. podtlak spalin: max. +50 mbar
Max. podtlak: min. -300 mbar
Průtok čerpadlem: 1 l/min. s měřením průtoku
Max. vlhkostní zatížení:

+70 °C teplota rosného bodu na vstupu plynu do analyzačního boxu

Vstup pro trigger:

napětí 5...12 V(vzestupná nebo sestupná hrana) délka impulzu > 1  s zatížení: 5 V/max, 5 mA, 12 V/max. 40 mA

Záruka:*

měřící přístroj 2 roky (s výjimkou opotřebovávaných dílů, např. senzorů...);

Senzory: CO/NO/NO2/SO2/H2S/CXHY: 1 rok;
Senzor O2: 1 1/2 roku;
Senzor CO2-IR: 2 roky.
Akumulátor 1 rok
Třída krytí: IP40
Životnost akumulátoru:

s max. zatížením cca 2,5 hod.
*Záruka platí pro průměrné zažízení senzorů.

Délka hadice:

max. 16,2 m (odpovídá 5 hadicovýmprodloužením)